Carian

 
Email this page   Print page  
FAQ

 

Soalan-soalan lazim bagi kategori Badan Beruniform

 No.
 Soalan  Jawapan
  1   Apakah syarat-syarat
  peryertaan dalam
  pertandingan ini?
  Anda mestilah seorang pegawai atau anggota yang masih
  dengan salah satu dari 12 badan beruniform yang berdaftar
  dengan PNB-iQuiz ini. Sila rujuk Syarat-Syarat Penyertaan
  dalam web ini.
  2   Bagaimanakah cara untuk
  menyertai pertandingan ini?
  Anda dan seorang rakan dari agensi yang sama mestilah
  mengisi e-Borang Penyertaan dalam web ini sebagai
  sebuah pasukan. Pastikan penyertaan anda dan rakan
  anda dipersetujui oleh Pegawai Yang Diberikuasa. Baca
  Syarat-Syarat Penyertaan sebelum mengisi e-borang.
  3   Bagaimanakah cara untuk 
  mendaftar sebagai peserta
  bagi mereka yang tiada
  kemudahan atau akses
  internet?
  Hubungi Urusetia Pertandingan bagi mendapatkan borang
  penyertaan.
  4   Bilakah calon boleh memohon
  menyertai pertandingan ini?
  Bulan Januari setiap tahun.
  5   Perlukah saya menunggu surat
  pengesahan penyertaan dari
  PNB setelah pendaftaraan
  penyertaan kuiz dibuat
  menerusi eBorang?
  (i) Tidak perlu. Peserta bolehlah terus ke pusat-pusat ujian
  pilihan masing-masing selepas pendaftaran dibuat dengan
  membawa Kod Ujian yang dijana oleh komputer selepas
  membuat pendaftaran online;
  (ii) Surat pengesahan hanya dikeluarkan kepada peserta yang
  menang dalam mana-mana peringkat saringan sebagai rujukan
  dan untuk mendapatkan pelepasan dari ketua masing-masing;
  6   Bolehkan peserta
  bukan-Bumiputera
  menyertai pertandingan
  ini?
  Boleh. Malahan PNB telah lama membuka peluang melabur
  kepada bukan-Bumiputera untuk melabur dalam tabung-
  tabung unit amanah seperti ASG, ASM, ASW2020, semua
  tabung di bawah AMB serta AHP & AHP1.
  7   Saya belum melabur dalam
  mana-mana tabung unit
  amanah ASNB. Bolehkah
  saya menyertai pertandingan
  ini?
  Boleh.
  8   Bagaimanakah cara untuk
  saya menarik diri dari
  penyertaan setelah
  pendaftaraan dibuat?
  Penyertaan adalah percuma.
  9   Bagaimanakah cara untuk
  saya menarik diri dari
  penyertaan setelah
  pendaftaraan dibuat?
  Hubungi Urusetia Pertandingan dan maklumkan butir-butir
  pengganti anda. Pasukan yang mempunyai seorang peserta
  tidak dibenarkan bertanding.
 10   Bolehkah sebuah pasukan
  dari ATM diwakili oleh
  peserta dari cabang
  perkhidmatan Laut, Udara
  atau Darat?
  Boleh bergabung dan mestilah mengandungi dua orang
  peserta sepasukan.
 11   Apakah tahap pengetahuan
  & kelayakan yang diperlukan 
  supaya dapat membantu
  peserta menjawab
  soalan-soalan kuiz?
  Tahap pengetahuan bergantung kepada kegigihan anda
  mengulangkaji Skop & Pecahan Topik. Kelayakan akademik
  sekurang-kurangnya SPM dapat membantu anda.
 12   Di manakah ujian bertulis
  akan diadakan?
  Ujian diadakan di lebih 30 pusat seluruh negara. Sila rujuk
  Pusat Ujian dalam web ini.
 13   Apakah persedian yang
  perlu dilakukan oleh
  peserta sebelum
  menghadiri ujian bertulis?
  (i) Ulangkaji Skop & Pecahan Topik;
  (ii) bawa K/P & Kod Ujian, pen berwarna hitam & kalkulator
  biasa, dan
  (iii) memakai uniform.
 14   Berapa lamakah ujian
  bertulis dijalankan dan
  berapakah bilangan soalan
  kuiz?
  Selama 45 minit. Bilangan soalan ialah 40 unit.
 15   Apakah bentuk soalan kuiz?   Jawapan pilihan atau objektif (A,B,C,D)
 16   Di manakah pesrta boleh
  mendapatkan contoh-
  contoh soalan kuiz?
  Sila rujuk Contoh-Contoh Soalan dalam web ini.
 17   Adakah pasukan yang berjaya
  di peringkat ujian bertulis
  dipilih berdasarkan markah
  tertinggi  salah seorang
  peserta atau markah purata
  pasukan yang tertinggi?
  Pemilihan dibuat berdasarkan markah tertinggi dari sebuah
  pasukan. Untuk makluman, satu set kertas soalan akan
  diberikan kepada sebuah pasukan untuk berkongsi menjawab
  soalan. Kedua-dua peserta dalam pasukan yang sama boleh
  berbincang.
 18   Saya pernah menyertai
  pertandingan ini dan
  mendapati soalah-soalan
  kuiz PNB-iQuiz agak
  sukar?
  Para finalis di peringkat akhir juga menghadapi masalah yang
  serupa di awal pertandingan. Tetapi mereka berjaya ke
  peringkat akhir kerana memahami konsep soalan & senarionya
  setelah melalui setiap saringan di samping bijak menggunakan
  strategi perlawanan.
 19   Jika saya memenangi hadiah
  dalam pertandingan ini,
  perlukah saya menyerahkan
  sebahagian dari hadiah
  tersebut kepada agensi di
  mana saya bertugas?
  Bergantung kepada polisi, perintah atau peraturan yang
  digunapakai oleh agensi anda, jika ada.
 20   Mengapakah pemenang kuiz
  diberikan hadiah dalam bentuk
  unit amanah dari amanah
  Saham Gemilang - Persaraan
  dan bukan dalam bentuk wang
  tunai?
  Hadiah Bonus yang dimenangi di peringkat saringan dibayar
  secara tunai manakala Hadiah Utama di peringkat akhir dibayar
  dalam bentuk unit-unit amanah ASG sebagai galakan melabur.
 21   Adakah PNB membiayai kos
  perjalanan atau pengangkutan
  peserta dalam mana-mana
  pertandingan
  Kos perjalanan bagi semua peringkat pertandingan adalah
  mengikut budibicara jabatan para peserta. PNB hanya
  menyediakan penginapan dan makanan kepada para peserta.
  PNB hanya menyediakan penginapan dan makanan kepada
  para peserta sahaja yang masuk ke Peringkat Separuh -
  Akhir dan Akhir.
 22   Bolehkah saya menarik diri
  dalam mana-mana peringkat
  saringan?
  Seperti jawapan No.9 di atas.
 23   Bolehkah pelatih di pusat
  latihan dibawah badan-
  badan beruniform
  seperti PULAPOL, PULADA,
  Akademi Kastam, kolej
  jururawat kerajaan, Akademi
  Bomba dan sebagainya
  menyertai kuiz ini?
  Boleh dengan syarat pelatih mestilah sepenuh masa dan akan
  diserapkan ke dalam perkhidmatan bila tamat latihan.
 24   Apakah kriteria yang
  digunapakai oleh PNB-iQuiz
  dalam memilih badan
  beruniform menyertai kuiz
  ini?
  Kecuali jururawat, antara kriteria yang digunapakai ialah
  agensi berkenaan mestilah
  (i) mempunyai bilangan penguatkuasa undang-undang
  melebihi 500 orang,
  (ii) terdiri daripada pegawai-pegawai & anggota-anggota tetap
  (iii) beruniform semasa menjalankan tugas, dan
  (iv) bergaji tetap.
 25   Bolehkah peserta yang tewas
  di saringan awal
  menggantikan peserta lain di
  mana-mana peringkat saringan
  seterusnya?
  Boleh.
 26   Bolehkah juara termasuk
  finalis bagi tahun lepas
  menyertai semula
  pertandingan ini?
  Boleh.
  27   Adakah PNB bercadang
  untuk menambah bilangan
  penyertaan badan beruniform di
  masa depan?
  PNB belum bercadang berbuat demikian kerana 12 buah agensi
  (atau 24 orang peserta) sudahpun memenuhi ruang pentas
  semasa Peringkat Akhir dijalankan.
 28   Jika terdapat ramai penyertaan
  dari sebuah pejabat, balai, kem,
  klinik, pusat latihan dan
  sebagainya. Bolehkah premis
  itu dijadikan pusat ujian bertulis?
  Boleh tetapi dengan syarat, pusat tersebut mestilah
  (i) mempunyai bilangan penyertaan melebihi 5 pasukan
  (ii) melantik seorang Pengawas Ujian
  (iii) membenarkan peserta dari badan-badan lain mengambil
  ujian di pusat tersebut.
 29   Di manakah saya boleh
  mendapatkan maklumat
  tambahan selain rujukan yang
  terkandung di dalam web ini?

  Anda digalakan menghubungi Pejabat ASNB Negeri yang
  berhampiran dan/atau Jabatan Perjhidmatan Pelanggan &
  Ejen di Hotline 03 - 2057 3000/3111 atau
  emel: asnbcare@pnb.com.my

 30   Jika saya dipindahkan ke
  tempat  lain, bolehkah saya
  menukar pusat ujian?
  Boleh dan dengan syarat anda atau rakan pasukan yang anda
  tinggalkan itu mestilah menghubungi Urusetia Pertandingan
  dan nyatakan butir-butir peserta pengganti. Anda boleh
  menubuhkan pasukan baru di pusat ujian baru pilihan anda
  sebelum tarikh tutup permohonan.
31   Mengapakah PNB-iQuiz
  mengemukakan soalan-soalan
  kuiz tentang Ilmuwan Islam
  yang tiada kaitan dengan ilmu
  pelaburan?
  Ilmuwan Islam yang disiarkan di TV3 merupakan program
  keislaman yang ditaja sepenuhnya oleh PNB.
32   Adakah system pertandingan
  ini akan berkesudahan dengan
  3,5 atau 8 badan yang
  bertanding di Peringkat Akhir
  berbanding 12 badan yang
  menyertai?
  Peringkat Akhir akan melibatkan semua 12 badan beruniform.
  Setiap badan beruniform akan diwakili oleh sebuah pasukan
  terbaik atau Juara Badan masing-masing yang menang di
  peringkat Separuh-Akhir.
33   Bolehkah mana-mana premis
  awam & swasta termasuk
  badan yang bertanding
  menawarkan bilik/dewan
  kepada PNB-iQuiz untuk
  dijadikan sebagai pusat
  pertandingan bagi ujian
  bertulis dan gameshow?
  PNB amat mengalukan-alukan tawaran seperti ini. Tawaran
  bolehlah diajukan kepada Urusetia Pertandingan. Jawapan
  No. 28 ada kaitan.
34   Jika saya salah seorang
  finalis pertandingan ini
  bolehkan saya menjadi
  penasihat unit-unit amanah
  dan pelaburan kepada
  kenalan saya?
  Tidak boleh. PNB-iQuiz bertujuan untuk menguji tahap
  pengetahuan anda supaya anda dapat menilai samada anda
  seorang pelabur bijak. Penasihat atau agen unit amanah
  mestilah mempunyai lesen FMUTM.
35   Bagaimanakah struktur
  saringan dijalankan?
  Ujian Bertulis: Sebuah pasukan dari badan yang sama di setiap
  negeri yang mendapat markah tertinggi yakni Juara Negeri
  layak ke peringkat Suku-akhir;Suku Akhir: Juara-Juara
  Negeri ( e.g Kedah, Perlis & P Pinang bagi Zon Utara ) akan
  bersaing dan sebuah pasukan yang menang yakni Juara Zon
  akan ke peringkat Separuh Akhir: Juara-Juara zon ( 6 zon )
  dari badan yang sama akan bersaing dan sebuah pasukan
  yang menang yakni Juara Badan akan ke Peringkat Akhir:
  Pertandingan antara badan. Juara dari setiap 12 badan akan
  bersaing bagi penentuan Johan PNB-iQuiz.
36   Berapakah bilangan pasukan
  yang boleh disertai oleh setiap
  agensi yang bertanding?
  Tiada had.
 37   Adakah peserta diberikan
  perlindungan insurans
  dalam mana-mana
  peringkat saringan?
  Insurans sediada oleh premis di mana pertandingan
  dijalankan, jika ada.
 38   Bolehkah pegawai/anggota
  tetap  bertanding dengan
  seorang pelatih sebagai
  sebuah pasukan dalam
  pertandingan ini?
  Boleh.
 39   Adakah PNB-iQuiz
  memberikan sijil
  penyertaan kepada para
  peserta?
  Setiap peserta akan diberikan sijil penyertaan setelah tamat
  Peringkat Akhir dijalankan. Hubungi Urusetia Pertandingan
  jika bertukar alamat.
 40   Jika terdapat ramai peserta
  dalam sesebuah pejabat, kem,
  balai, klinik, stesen dan
  sebagainya. Bolehkah pegawai
  PNB datang untuk memberikan
  taklimat tentang unit-unit
  amanah?
  Boleh. Sila hubungi Pejabat ASNB Negeri yang berhampiran.
 41   Apakah manfaat yang PNB
  perolehi dari penganjuran
  pertandingan kuiz ini?
  Manfaat kepada PNB tidaklah penting sebaliknya keutamaan
  PNB adalah untuk memastikan program-program
  Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) yang dirancang setiap
  tahun seperti PNB-iQuiz dan MSAM dinikmati oleh rakyat
  negara ini.
 42   Bolehkah keluarga dan
  kenalan saya menonton
  pertandingan ini?
  PNB mengajak malah menggalakan sesiapa sahaja untuk
  hadir menonton pertandingan ini di pusat-pusat pertandingan.
  Ini adah kerana soalan ? soalan kuiz yang dipamerkan
  di atas skrin besar boleh membantu pemahaman hadirin
  tentang industri pelaburan.
 43   Di samping PNB-iQuiz,
  apakah program-program
  kuiz lain yang dianjurkan
  oleh PNB?
  e-Kuiz MSAM melalui internet. Kuiz Pelabur Bijak, dan
  e-Peraduan dikendalikan di negeri di mana Pameran
  MSAM dianjurkan
 44   Bilakah PNB-iQuiz kategori
  badan beruniform ini mula
  dianjurkan oleh PNB?
  Mula diadakan pada tahun 2003.
 45   Siapakah penganjur
  PNB-iQuiz?
  PNB adalah penganjur program ini dan dikendalikan
  oleh sebuah unit dibawah PNB iaitu Unit Minggu Saham
  Amanah Malaysia ( Unit MSAM ).
 46   Apakah faedah yang saya
  perolehi kerana menyertai
  pertandingan ini?

  1. Pendedahan asas dalam dunia pelaburan, kewangan,
  perbankan, takaful dan sebagainya bagi membantu anda
  menjadi seorang pelabur bijak;
  2. Memahami operasi & peranan sebenar PNB dalam
  usahanya untuk ekonomi masyarakat Bumiputera
  khususnya dan menyumbang ke arah pertumbuhan dan
  kemakmuran negara; untuk manfaat seluruh rakyat Malaysia;
  3. Melebarkan networking dengan pegawai-pegawai dan
  anggota-anggota dari badan-badan lain yang bertanding.


 


Top  
 
Hakcipta terpelihara © 2013 Permodalan Nasional Berhad
PNB tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami dari kandungan laman web ini.